முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 18 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு வி பிரகதீஸ்வரன் வெற்றி
2 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 20 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு மு ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
3 மதுரை மேலூர் வார்டு 2 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு த ஆனந்த் வெற்றி