முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 31 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி க லட்சுமி வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 6 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு நா தா சுரேஷ் வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 19 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி சீ ராதிகா வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 22 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி கோ காஞ்சனா வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 27 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி கே ராதா வெற்றி