பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஆரணி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 10
ஊத்துக்கோட்டை 15 15 1 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
கும்மிடிப்பூண்டி 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3
திருமழிசை 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3
நாரவாரிகுப்பம் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 5
பள்ளிப்பட்டு 15 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2
பொதட்டூர்பேட்டை 18 18 0 18 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
மீஞ்சூர் 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 4