பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
கண்ணமங்கலம் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2
கலம்பூர் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2
கீழ் பெண்ணாத்தூர் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3
செங்கம் 18 18 0 18 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2
சேட்டுப்பட்டு 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 5
தேசூர் 12 12 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3
புதுப்பாளையம் 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3
பெரணமல்லூர் 12 12 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 1
போளூர் 18 18 1 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 2
வேட்டவலம் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2