பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சேலம்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அயோத்தியாபட்டினம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
அரசிராமணி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
ஆட்டையம்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1
இளம்பிள்ளை 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2
எத்தாப்பூர் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2
ஓமலூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2
கருப்பூர் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
கன்னங்குறிச்சி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0
காடையாம்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1
கீரிப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 1
கெங்கவல்லி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4
கொங்கணாபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0
கொளத்தூர் 15 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 2
சங்ககிரி 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
செந்தாரப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2
தம்மம்பட்டி 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 2
தெடாவூர் 15 15 1 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7
தேவூர் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1
நங்கவள்ளி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 6
பனமரத்துப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
பி.என்.பட்டி 18 18 0 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4
பூலாம்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0
பெத்தநாயக்கன்பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 2
பேளூர் 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3
மல்லூர் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7
மேச்சேரி 18 18 2 16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 6
வனவாசி 12 12 0 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
வாழப்பாடி 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3
வீரகல்புதூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 8
வீரகனூர் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 2
ஜலகண்டாபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0