பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> ஆனைமலை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சி கௌதமன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ஆ ரா அருட்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு அ அபுதாகீர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி பா மலர்கொடி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு அ உ ஜாபர் அலி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி சி பூங்கொடி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி எஸ் சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி க மகாலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு அ ஜெயக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு சி குபேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ராபியா பீபி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி மு பேபி சகிலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு எ எஸ் மணிகண்டன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி எஸ் ஜோதிலட்சுமி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு கு வெள்ளைமுத்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திரு பி சின்னராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி சா கலைச்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி மல்லிகா பானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details