பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> சமத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கா சக்திவேல் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு கி சுந்தரசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ர பொன்னுத்தாய் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு சோ அருள்குமார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி கா மகேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி க காளியம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு க காளிமுத்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு அ நடராஜ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி மா செந்தமிழ் செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி ம உமா மகேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி தி பிரதீபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி அ சீதாலடசுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details