பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> சூளேஸ்வரன்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வி தைலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ஜே வனிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ப சுகந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு கா செல்வகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 செல்வி ஏ ராகினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி மை ஆபிதா பானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு மு சா காஜா உசேன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி ஜெ புஸ்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு ஏ கனகராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி இ புவனேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி அனந்தலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு பொ செல்வராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி எஸ் ஜெயமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு பா ராஜேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி ச குமுதவேணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details