பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> ஏ.வெள்ளாளபட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வீ கலைவாணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி வெ நல்லம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு வெ பெரியகருப்பன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ம செல்லம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி தமயந்திபிரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு ஜெயமூர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு ரா குமரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி ரெ இந்திராரெகுபதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு சை காஜாராஜா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு மு ரஹமத்துல்லா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி பி பஞ்சு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி பி நாகஜோதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி ஜா நூருல்ஹீதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு வ கார்த்திகேயன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி தி ருக்குமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details