பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> கீரனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க கருப்புச்சாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு கு சுப்பிரமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி கா தெய்வலட்சுமி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு க ராஜேந்திரன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி மா ஈஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி பௌஜியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி நூ சக்கீலா பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி ஆ மகமூதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு மு சம்சுல் அஃலம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு ஹாஜி அப்துல் சுக்கூர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஈ சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு தி லட்சுமணசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு நாசர்தீன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி சௌதா பானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி து அமராவதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details