பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> ஆர்.எஸ்.மங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கா பாலகிருஷ்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு மு புரோஸ்கான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி பா அனுராதா பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ம கருப்பாயி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு ஜோ இராஜீ திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு மு விஜயன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு ரா சுதாகர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி கா சரண்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி தெ பாஜிலாபேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு சு சாக்ளா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு சி வைரவன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி அ பாத்திமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி கே மௌசூரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி செ பூரணம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி ச பெனாசிர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details