பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> வ.புதுப்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம சுவர்ணரத்னம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ச சித்ரா மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 3 திருமதி க சுதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ப வள்ளி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு மி வின்சென்ட்ராஜ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு இ பீட்டர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி சா சுப்புலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு ஆ கொன்னையாண்டி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு கா வேலுச்சாமி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி த மீனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி க பவானி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி சா சுப்புலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி ச ராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி பெ நல்லதாய் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு அ ஆனந்தராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details