பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> முத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கே பழனிசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி வி மணிமேகலை மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 3 திருமதி ஆர் முத்துலட்சுமி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி எம் ஜோதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு ஆர் வீரக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி எஸ் கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு மு க அப்பு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி பி லதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி யு பானுப்பிரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி எஸ் சுமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஜி குமுதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி சு சுந்தராம்பாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு எஸ் பௌதியப்பன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி ஆர் தேன்மொழி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி அ பேபி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details