பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> தொண்டாமுத்தூர் -> வார்டு 11
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தே சுமதி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ ஈஸ்வரி வெற்றி