பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> ஸ்ரீமுஷ்ணம் -> வார்டு 11
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி சே அம்சாயாள் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு ராணி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு செல்வராணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வ அனுபாமா வெற்றி