பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> ஸ்ரீமுஷ்ணம் -> வார்டு 3
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம சிவகாமி வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர ராஜேஸ்வரி தோல்வி