பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பி மல்லாபுரம் -> வார்டு 3
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர செண்பகம் வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ அமுதா தோல்வி