பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> தொண்டி -> வார்டு 4
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா செல்வி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
மற்றவை திருமதி மு சமயராணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி க சாந்தி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச காளிதா தோல்வி