பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பி மல்லாபுரம் -> வார்டு 5
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி அ சரிதா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு கல்பனா வெற்றி