பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> தொண்டி -> வார்டு 7
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு தி காத்தராஜா வெற்றி
மற்றவை திரு அ சேக் அப்துல்லா தோல்வி
மற்றவை திரு மு சாகுல் ஹமீது தோல்வி