முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா செல்வம் வெற்றி
2 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி பாத்திமாள் பீவி வெற்றி
3 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 3 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சுமதி வெற்றி
4 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 4 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ம சுசீகரன் வெற்றி
5 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு து அருட்செல்வம் வெற்றி
6 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 6 Amma Makkal Munnettra Kazagam செல்வி ச பசிராள் வெற்றி
7 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு சகர் பானு வெற்றி
8 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பெ சண்முக சுந்தரம் வெற்றி
9 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 9 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு செ வாசுதேவன் வெற்றி
10 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர செய்யது ராபியா பேகம் வெற்றி
11 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 11 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு மு இசக்கிமுத்து வெற்றி
12 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 12 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா விஜயா வெற்றி
13 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 13 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு மீ அயூப் வெற்றி
14 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு சுரேஷ்குமார் வெற்றி
15 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 15 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி க முத்துலெட்சுமி வெற்றி
16 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா இலக்கியா வெற்றி
17 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு கார்த்திக் வெற்றி
18 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 3 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா உலகம்மாள் வெற்றி
19 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பூ புணமாலை வெற்றி
20 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ப சுமதி வெற்றி
21 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி முத்துமாரி வெற்றி
22 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு நமச்சிவாயம் வெற்றி
23 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி விமலா ராணி வெற்றி
24 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 9 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி இ சிந்து மொழி வெற்றி
25 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு செ வெங்கடேஷ் வெற்றி
26 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வ அருள் வளர்மதி வெற்றி
27 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா ஷோபா வெற்றி
28 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ச மாரியப்பன் வெற்றி
29 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆ பேச்சிமுத்து வெற்றி
30 தென்காசி ஆயக்குடி வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க சுந்தர்ராஜன் வெற்றி
31 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி செ மாரியம்மாள் வெற்றி
32 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த லதா வெற்றி
33 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 3 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மூ முத்துலெட்சுமி வெற்றி
34 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே நாகூர்மீராள் வெற்றி
35 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு சங்கர் வெற்றி
36 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா நெல்லையப்பன் வெற்றி
37 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சரசு வெற்றி
38 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 8 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி காளியம்மாள் வெற்றி
39 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வே சக்தி சுப்பிரமணியன் வெற்றி
40 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ செல்லப்பா வெற்றி
41 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆ முத்துமாரி வெற்றி
42 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ஜெ முத்தம்மாள் வெற்றி
43 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 13 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம உஷா வெற்றி
44 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தே மாரி வெற்றி
45 தென்காசி ஆழ்வார்குறிச்சி வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ந சந்திரன் வெற்றி
46 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 1 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு அ ரவிக்குமார் வெற்றி
47 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 2 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சொ அன்னத்தாய் வெற்றி
48 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 3 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ஜா ஆரோக்கிய மேரி வெற்றி
49 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 4 தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் திரு ம பழனிசங்கர் வெற்றி
50 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 5 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி லி பபிதா வெற்றி
51 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ்பிடி பி உமா தேவி வெற்றி
52 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மோ சுதா வெற்றி
53 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பொ அன்னக்கிளி வெற்றி
54 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 9 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ந வி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வெற்றி
55 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 10 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு இ சுந்தரம் வெற்றி
56 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 11 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி சீ வெண்சி ராணி வெற்றி
57 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 12 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு து சாலமோன் ராஜா வெற்றி
58 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 13 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு சொ கணேசன் வெற்றி
59 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு து ஜான் ரவி வெற்றி
60 தென்காசி ஆளங்குளம் வார்டு 15 தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் திருமதி சே சின்னதங்கம் வெற்றி
61 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு காத்தவராயன் வெற்றி
62 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு செல்லப்பா வெற்றி
63 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 3 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு முருகன் வெற்றி
64 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க சரஸ்வதி வெற்றி
65 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வெ செண்பகம் வெற்றி
66 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு த மயில்வேலன் வெற்றி
67 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 7 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ஆ நித்யகலா வெற்றி
68 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 8 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு இந்திரா துரைச்சி வெற்றி
69 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ முத்துலெட்சுமி வெற்றி
70 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு முத்தையா வெற்றி
71 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 11 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு வே சாம்பமூர்த்தி வெற்றி
72 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி உ பாரதி வெற்றி
73 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சின்னத்தாய் வெற்றி
74 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வே சப்பாணி வெற்றி
75 தென்காசி இலஞ்சி வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச ராஜேஸ்வரி வெற்றி
76 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 1 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி வி ராதா வெற்றி
77 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 2 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு செ கோடிஸ்வரன் வெற்றி
78 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 3 Puthiya Tamilagam திருமதி மு மாலதி வெற்றி
79 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு ஜெயசித்ரா வெற்றி
80 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு கனகாபொன்சேகா வெற்றி
81 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 6 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு க இசக்கிராஜ் வெற்றி
82 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 7 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி சி அன்பழகு வெற்றி
83 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜா ஜேஸ்மின் வெற்றி
84 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா விஜி வெற்றி
85 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மா இசக்கிமுத்து வெற்றி
86 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 11 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு பவானி வெற்றி
87 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு தா தேவஅன்பு வெற்றி
88 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ முத்துசெல்வி வெற்றி
89 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த வெண்ணிலா வெற்றி
90 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு ராஜன் வெற்றி
91 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 16 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு கி ராஜசேகர் வெற்றி
92 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 17 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு ம சாமுவேல்துரைராஜ் வெற்றி
93 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 18 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சீ பொன்செல்வன் வெற்றி
94 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மூ கணேஷ் தாமோதரன் வெற்றி
95 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு கோகிலா வெற்றி
96 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கேபி குமார் பாண்டியன் வெற்றி
97 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஸ்ரீ கீதா குமாரி வெற்றி
98 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க தங்கப்பாண்டியன் வெற்றி
99 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு இரா கிருஷ்ணராஜா வெற்றி
100 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம மாரியம்மாள் வெற்றி
101 தென்காசி குற்றாலம் வார்டு 8 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி ஜெயா வெற்றி
102 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 1 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு மா பழனிக்குமார் வெற்றி
103 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 2 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா இசக்கி வெற்றி
104 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி செ சீதாலெட்சுமி வெற்றி
105 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு மெர்ஸி வெற்றி
106 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 5 பாரதிய ஜனதா கட்சி திரு ரா ஐயப்பன் வெற்றி
107 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சீ தேவி வெற்றி
108 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மூ செல்வி வெற்றி
109 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கோ சுடலைமுத்து வெற்றி
110 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 9 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி இரா முத்துலட்சுமி வெற்றி
111 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு பட்டு வெற்றி
112 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 11 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு இ ஐயப்பன் வெற்றி
113 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 12 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க விஜயலெட்சுமி வெற்றி
114 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சா நாலாயிரம் என்ற பாப்பா வெற்றி
115 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 14 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) திருமதி ப ராமலட்சுமி வெற்றி
116 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஜ ரபீக் ராஜா வெற்றி
117 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 1 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு பெ இலட்சுமிராமன் வெற்றி
118 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 2 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திரு பி பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
119 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 3 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு வெ செந்தில்வேல் வெற்றி
120 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 4 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மு மருதவள்ளி வெற்றி
121 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வ சேவுகபாண்டியன் என்ற விக்னேஷ் வெற்றி
122 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 6 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி க உலகேஸ்வரி வெற்றி
123 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 7 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ரா ராஜலட்சுமி வெற்றி
124 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு கோமதிசங்கரி வெற்றி
125 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 9 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திரு பெ அருணாசலம் வெற்றி
126 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம சித்ராதேவி வெற்றி
127 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ முத்துலட்சுமி வெற்றி
128 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கு விக்னேஷ் வெற்றி
129 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 13 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி மு கலா என்ற கல்யாணசுந்தரி வெற்றி
130 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க இரத்தினராஜ் வெற்றி
131 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 15 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு சி இரமேஷ் வெற்றி
132 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 16 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ச கருப்பாயி வெற்றி
133 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 17 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆர்எஸ் கிருஷ்ணலீலா வெற்றி
134 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 18 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வீ இருளப்பன் வெற்றி
135 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 1 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ச ராஜி போட்டி இன்றி தேர்வு
136 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வே பண்டாரத்தேவர் வெற்றி
137 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 3 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ச ஐயம்மாள் வெற்றி
138 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 4 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு ம சீனிவாசன் வெற்றி
139 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு பாலகன் வெற்றி
140 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க மாரியப்பன் வெற்றி
141 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு ஆனந்தசக்தி வெற்றி
142 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 8 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு ச முனியசாமி வெற்றி
143 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா உமா வெற்றி
144 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ அமுதா வெற்றி
145 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 11 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி செ காளியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
146 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மு ரேவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
147 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா முப்புடாதி வெற்றி
148 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 14 Naam Tamilar Katchi திருமதி ச சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
149 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே பூரணம் போட்டி இன்றி தேர்வு
150 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 1 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி க மாரியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
151 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 2 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி பி ஜெயராணி வெற்றி
152 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம மகேஸ்வரி வெற்றி
153 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க முத்துமாரி வெற்றி
154 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ப கணேசன் வெற்றி
155 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 6 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) திருமதி ல கல்பனாகோமதி வெற்றி
156 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 7 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு த பாலமுருகன் வெற்றி
157 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 8 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க பாலமுருகன் வெற்றி
158 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு செ சேர்மத்துரை வெற்றி
159 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா பராசக்தி வெற்றி
160 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 11 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி ரா முருகேஸ்வரி வெற்றி
161 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு பா கிருஷ்ணசாமி வெற்றி
162 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கா மாரிமுத்து வெற்றி
163 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 14 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி வெ லதா போட்டி இன்றி தேர்வு
164 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 15 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி க ராதாருக்மணி வெற்றி
165 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச மஞ்சு வெற்றி
166 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 2 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி சு மாரி வெற்றி
167 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 3 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க புஷ்பவல்லி வெற்றி
168 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ ராஜராஜன் வெற்றி
169 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க மங்களவிநாயகம் வெற்றி
170 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 6 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு மு கணேஷ் வெற்றி
171 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா சந்திரமதி வெற்றி
172 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம ராஸியாத்பேகம் வெற்றி
173 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மை அன்வர் ஜஹான் வெற்றி
174 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 10 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி சு ஜோதி வெற்றி
175 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 11 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி இ திருமலையம்மாள் வெற்றி
176 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா பூமாரி வெற்றி
177 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க ஆறுமுகம் வெற்றி
178 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 14 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி வெ நாகலெட்சுமி வெற்றி
179 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு முகம்மது இஸ்மாயில் வெற்றி
180 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு தங்கம் வெற்றி
181 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ தன லெட்சுமி வெற்றி
182 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஷே ஹக்கிமாள் பானு வெற்றி
183 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கோ பிரேமா வெற்றி
184 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு இ சரவணக்குமார் வெற்றி
185 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 6 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி நா ரெமிசா வெற்றி
186 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கா மகேந்திரன் வெற்றி
187 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ மைதீன் வெற்றி
188 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 9 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு ச இராமசாமி வெற்றி
189 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 10 பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி ரா சங்கரம்மாள் வெற்றி
190 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு ஆனந்தி வெற்றி
191 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 12 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு தி அரிகரன் வெற்றி
192 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆ ரவி சங்கர் போட்டி இன்றி தேர்வு
193 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ந ஈஸ்வரன் வெற்றி
194 தென்காசி புதூர் (எஸ்) வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தி சவுரி போட்டி இன்றி தேர்வு
195 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு செ கபிலன் வெற்றி
196 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ச சுந்தரம் வெற்றி
197 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச பூமா வெற்றி
198 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ ஜீவானந்தம் வெற்றி
199 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ப முப்புடாதி வெற்றி
200 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு தங்கம்மாள் வெற்றி
201 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி செல்வமணி வெற்றி
202 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 8 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மு பேச்சிகலா வெற்றி
203 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 9 பாரதிய ஜனதா கட்சி திரு க மகேஷ்வரன் வெற்றி
204 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு வேணி வெற்றி
205 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு நாகராஜ சங்கர் வெற்றி
206 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு பெ சிங்கத்துரை வெற்றி
207 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 13 Indian Union Muslim League திருமதி செ சுமித்ரா வெற்றி
208 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ பிரேமா வெற்றி
209 தென்காசி மேலகரம் வார்டு 15 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா வெள்ளைத்துரைச்சி வெற்றி
210 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 1 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி பூ பராசக்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
211 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா இசக்கிராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
212 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு சிவனுப்பாண்டியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
213 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 4 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மா சின்னத்தாய் போட்டி இன்றி தேர்வு
214 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 5 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு வே குறிஞ்சி மகேஷ் வெற்றி
215 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா வீரலட்சுமி வெற்றி
216 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 7 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ரா கலைசெல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
217 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 8 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு பொ லட்சுமணன் வெற்றி
218 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு தங்கத்துரை போட்டி இன்றி தேர்வு
219 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 10 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு அ சேவகபாண்டியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
220 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 11 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மு பேச்சியம்மாள் வெற்றி
221 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி பூ இந்திரா போட்டி இன்றி தேர்வு
222 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பே இசக்கிமுத்து போட்டி இன்றி தேர்வு
223 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 14 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு மா காளியப்பன் போட்டி இன்றி தேர்வு
224 தென்காசி ராயகிரி வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ப தமி்ழ்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
225 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ சேக் உசேன் பீவி வெற்றி
226 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 2 Social Democratic Party of India திரு உ முத்து முகம்மது வெற்றி
227 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ ஆயிஷா பானு வெற்றி
228 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு சையது அலி வெற்றி
229 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு மைதீன்பாத்து வெற்றி
230 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ முகம்மது உசேன் வெற்றி
231 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ ஆறுமுகச்சாமி வெற்றி
232 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மை ரஹ்மத்துல்லா வெற்றி
233 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு இ சாகுல் கமீது வெற்றி
234 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி இரா மாலதி வெற்றி
235 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே சமிமா வெற்றி
236 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம ஜெயினுல் அரபு நிஷா வெற்றி
237 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு நாகூர் மீராள் வெற்றி
238 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ சேக் தாவூது வெற்றி
239 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 15 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி செ பாத்திமாள்பீவி வெற்றி
240 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 16 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க ஆறுமுகச்சாமி வெற்றி
241 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 17 பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி மா கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
242 தென்காசி வடகரை கீழ்பிடாகை வார்டு 18 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு சுரேஷ் வெற்றி
243 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 1 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி ஆ சுமதி வெற்றி
244 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பா தவுடன் போட்டி இன்றி தேர்வு
245 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா ராமலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
246 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 4 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மா கார்த்திகா வெற்றி
247 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 5 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு மு நாகூர் சாகுல் ஹமீது வெற்றி
248 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 6 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி கோ சக்திவேல் வெற்றி
249 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 7 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மு சங்கிலிஸ்வரி வெற்றி
250 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 8 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு வே முருகேஸ்வரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
251 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 9 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ரா தமிழ் செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
252 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் லைலா பானு வெற்றி
253 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 11 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ரா லாவண்யா வெற்றி
254 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி எஸ்பி மாரியம்மாள் வெற்றி
255 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 13 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு கு முனீஸ் போட்டி இன்றி தேர்வு
256 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆ சரவணன் போட்டி இன்றி தேர்வு
257 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ மாரிமுத்து போட்டி இன்றி தேர்வு
258 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 16 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எம் பிரேமா வெற்றி
259 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 17 சுயேட்சை வேட்பாளர் செல்வி மு மகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
260 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 18 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி மு பூமாரி வெற்றி