முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 1 Pattali Makkal Katchi திரு பி சரவணன் வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பெ குப்பு வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அகி சுந்தரமூர்த்தி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 4 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி க சங்கீதா வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வ பொன்வாணி வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர சரசா வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ உஷாராணி வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 8 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே வேதம்மாள் வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 9 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ச ராஜாஜி வெற்றி
10 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சே ரமேஷ் வெற்றி
11 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ சரிதா வெற்றி
12 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர ஜமுனா ராணி வெற்றி
13 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வே சண்முகம் வெற்றி
14 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 14 Pattali Makkal Katchi திரு அகி சீனிவாசன் வெற்றி
15 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 15 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தி வரலட்சுமி வெற்றி
16 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ந காமராஜ் வெற்றி
17 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 2 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச கலா சதிஷ் வெற்றி
18 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 3 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பி தினேஷ் வெற்றி
19 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் கீதா சேகர் வெற்றி
20 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம நித்யா வெற்றி
21 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி டி நீலாவதி தண்டபாணி வெற்றி
22 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே உமாசேகர் வெற்றி
23 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சபிஹா சனாவுல்லா வெற்றி
24 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கே பி புண்ணியகோட்டி வெற்றி
25 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு இ சோட்டாபா வெற்றி
26 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 11 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பி மணிகண்டன் வெற்றி
27 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 12 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ மேத்தாஜி பிரபு வெற்றி
28 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எ பாபி பரஞ்சோதி வெற்றி
29 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பி மீனாட்சி பிச்சை வெற்றி
30 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 15 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு எம் யுவராஜ் வெற்றி
31 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க மணிமேகலை வெற்றி
32 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கெ சீனிவாசன் வெற்றி
33 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 3 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா அருண்மொழி வெற்றி
34 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 4 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு கா வேலு வெற்றி
35 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு ராம்குமார் வெற்றி
36 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆர் உமா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
37 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ந லதா வெற்றி
38 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஜெ ராஜ்குமார் வெற்றி
39 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 9 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி ம இந்திரா வெற்றி
40 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆர் வி என் மஞ்சுநாதன் வெற்றி
41 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு த நரசிம்மன் வெற்றி
42 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி வி செல்வராணி வெற்றி
43 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு தீபிகா வெற்றி
44 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ அனிஷா வெற்றி
45 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு காஜா உமர் வெற்றி
46 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வி கோபி வெற்றி
47 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு எஸ் நாகராஜன் வெற்றி
48 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆர் சிவசங்கரி வெற்றி
49 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆர் தயாளன் வெற்றி
50 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் லாவண்யா வெற்றி
51 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ சாகிரா பானு வெற்றி
52 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க சுதாகர் வெற்றி
53 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 8 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ப அம்சா வெற்றி
54 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு எஸ் முகமது காசிம் வெற்றி
55 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 10 Pattali Makkal Katchi திருமதி வெ மாலதி வெற்றி
56 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 11 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி செ லீலா வெற்றி
57 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 12 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜ சரண்யா வெற்றி
58 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 13 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு த பாண்டியன் வெற்றி
59 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ கோமளா வெற்றி
60 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 15 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கி முருகவேல் வெற்றி
61 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 1 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு ச அன்பழகன் வெற்றி
62 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி இ மாலா வெற்றி
63 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கி பிரேம்நாத் வெற்றி
64 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா கீதா வெற்றி
65 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 5 Viduthalai Chiruthaigal Katchi திருமதி நா ராதா வெற்றி
66 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு தி ரா சண்முகம் வெற்றி
67 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா வளர்மதி வெற்றி
68 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச ரேணுகா வெற்றி
69 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 9 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ச அமுதா வெற்றி
70 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த கௌரி வெற்றி
71 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 11 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா லீலாவதி வெற்றி
72 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 12 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு சு நாகராஜன் வெற்றி
73 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா லோகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
74 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ ராஜ்குமார் வெற்றி
75 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 15 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு க மணி வெற்றி
76 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் காஞ்சனா வெற்றி
77 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 2 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி சி சரஸ்வதி வெற்றி
78 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 3 Pattali Makkal Katchi திரு ஏ சந்திரசேகரன் வெற்றி
79 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு நா ஏழுமலை வெற்றி
80 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கோ சோபா வெற்றி
81 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச ரேணுகாதேவி வெற்றி
82 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 7 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு நிரோஷா வெற்றி
83 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 8 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி நா தனபாக்கியம் வெற்றி
84 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 9 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு நவநீதகிருஷ்ணன் வெற்றி
85 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 10 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு வே சங்கர் வெற்றி
86 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 11 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி பாரதி வெற்றி
87 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி மங்கையர்கரசி வெற்றி
88 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு நா தண்டபாணி வெற்றி
89 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ந கந்தசாமி வெற்றி
90 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 15 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு ப தனசேகரன் வெற்றி
91 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜி கோகிலா வெற்றி
92 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 2 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு என் யோகேஸ்வரன் வெற்றி
93 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர சுசீலா வெற்றி
94 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மா சாரதி வெற்றி
95 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆர் ராஜேஸ்வரி வெற்றி
96 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ர சீனிவாசன் வெற்றி
97 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 7 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி பா தேன்மொழி வெற்றி
98 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ரா ராணி வெற்றி
99 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 9 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு ச மயூரநாதன் வெற்றி
100 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 10 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி ரா சாந்தி வெற்றி
101 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 11 Viduthalai Chiruthaigal Katchi திருமதி வி சகிலா வெற்றி
102 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ குலோத்துங்கன் வெற்றி
103 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சீ கவிதா வெற்றி
104 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 14 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு து செந்தமிழ்செல்வன் வெற்றி
105 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பொ சஞ்சீவி வெற்றி
106 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எம் கவிதா வெற்றி
107 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 2 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எம் சிவகாமி வெற்றி
108 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 3 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு வ இரமேசுபாபு வெற்றி
109 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 4 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி என் சங்கீதா வெற்றி
110 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 5 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு பா பெருமாள் வெற்றி
111 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா ரேகா வெற்றி
112 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு தி ப கோவிந்தராஜ் வெற்றி
113 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 8 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு சீனிவாசன் வெற்றி
114 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 9 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி வி மலர் வெற்றி
115 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச மகேஸ்வரி வெற்றி
116 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு டி வி மனோகரன் வெற்றி
117 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 12 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் மணிமேகலை வெற்றி
118 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கெ விஜியா போட்டி இன்றி தேர்வு
119 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 14 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு டி விஜய் வெற்றி
120 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பி லதா வெற்றி