ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அனக்காவூர் 15 15 0 6 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 5
ஆரணி 18 18 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
ஆரணி (மேற்கு) 18 18 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4
களசபாக்கம் 21 21 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4
கீழ்பென்னாத்தூர் 18 18 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2
செங்கம் 23 23 0 5 0 0 0 0 1 2 8 1 0 0 6
செய்யார் 17 17 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3
சேத்துப்பட்டு 17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 5
தண்டராம்பட்டு 28 28 0 10 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4
திருவண்ணாமலை 26 26 0 4 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 6
துரிஞ்சாபுரம் 20 20 0 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 8
தெள்ளார் 19 19 0 3 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 7
புதுப்பாளையம் 15 15 0 2 0 0 1 0 0 2 6 0 0 0 4
பெரணமல்லூர் 16 16 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 6
போளுர் 22 22 0 7 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 5
வந்தவாசி 19 19 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9
வெம்பாக்கம் 22 22 0 9 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 5
ஜவ்வாது மலை 7 7 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1