கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
இறையான்குடி 6 6 0
ஈசனூர் 6 6 0
எட்டுக்குடி 6 6 0
கருங்கண்ணி 9 9 0
காரப்பிடாகை(தெற்கு) 6 6 0
காரப்பிடாகை(வடக்கு) 6 6 0
கீழப்பிடாகை 9 9 0
கீழையூர் 9 9 0
சின்னதும்பூர் 9 9 0
சோழவித்யாபுரம் 9 9 0
தழையாமழை 6 6 0
தன்னிலப்பாடி 6 6 0
திருக்குவளை 9 9 0
திருப்பூண்டி(கிழக்கு) 9 9 0
திருப்பூண்டி(மேற்கு) 9 9 0
திருவாய்மூர் 6 6 0
பாலக்குறிச்சி 9 9 0
பிரதாபராமபுரம் 12 12 0
புதுப்பள்ளி 9 9 0
மடப்புரம் 6 6 0
மீனம்மநல்லூர் 9 9 0
மேலவாழக்கரை 6 6 0
வாழக்கரை 6 6 0
விழுந்தமாவடி 9 9 0
வெண்மனச்சேரி 6 6 0
வேட்டைக்காரனிருப்பு 9 9 0
வேப்பஞ்சேரி 6 6 0