கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> பூதலூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகரபேட்டை 6 6 0
அலமேலுபுரம் 9 9 0
ஆச்சாம்பட்டி 6 6 0
ஆவராம்பட்டி 6 6 0
ஆற்காடு 6 6 0
இந்தலூர் 6 6 0
இராஜாகிரி 9 9 0
ஒரத்தூர் 6 6 0
கச்சமங்கலம் 6 6 0
கடம்பன்குடி 6 6 0
காங்கேயன்பட்டி 9 9 0
கூத்தூர் 6 6 0
கோவிலடி 9 9 0
கோவில்பத்து 9 9 0
சாணுரபட்டி 9 9 0
செங்கிபட்டி 9 9 0
செல்லப்பன்பேட்டை 6 6 0
சோழகம்பட்டி 6 6 0
திருச்சினம்பூண்டி 9 9 0
தீட்சசமுத்திரம் 6 6 0
தொண்டராயன்பாடி 6 6 0
தோகூர் 9 9 0
நந்தவனப்பட்டி 6 6 0
நேமம் 6 6 0
பவனமங்கலம் 6 6 0
பழமானேரி 9 9 0
பாதிரக்குடி 6 6 0
பாளையபட்டி (தெற்கு) 9 9 0
பாளையபட்டி (வடக்கு) 9 9 0
புதுக்குடி 9 9 0
புதுப்பட்டி 6 6 0
பூதலூர் 12 12 0
மனையேறிபட்டி 9 9 0
மாரனேரி 6 6 0
முத்துவீரகண்டியன்பட்டி 6 6 0
மேகளத்தூர் 6 6 0
மைக்கேல்பட்டி 9 9 0
ரெங்கநாதபுரம் 6 6 0
விட்டலபுரம் 6 6 0
விஷ்ணம்பேட்டை 9 9 0
வீரமரசன்பேட்டை 6 6 0
வெண்டையம்பட்டி 9 9 0